Tidigare avsnitt Gör klart och fortsätt  

  Tre korta videos om cellmembran

Avsnittets innehåll är stängt.
Om du redan anmält dig, du behöver logga in.
Köp Kursen för att Öppna den