Powerpoint - Kursens Upplägg

I denna presentation beskriver jag mer om kursens upplägg och vilka delar som ingår.